Photo
Nguồn: Net

Đường khuya phai bóng trăng soi

Dấu yêu mờ nhạt đưa thoi ngỡ ngàng

Vì sao duyên nợ lỡ làng

Giao mùa chiếc lá nhuộm vàng sắc thu

 

Thuyền tình lạc cõi sa mù

Chở đầy khoang gió trầm ru giấc đời

Thả mơ mộng xoải khung trời

Đêm buồn thao thức đan lời ước xưa

 

Tan trường tà áo ướt mưa

Dù che e ấp đong đưa tóc mềm

Thương bao kỷ niệm êm đềm

Chia xa đôi ngả hồn thêm nỗi sầu

 

Tương tư con sóng bạc đầu

Trăm năm hoài niệm qua cầu nước trôi.

 

Đỗ Thị Minh Giang