Thơ như gió cõi  địa đàng

Thổi vào thế sự với ngàn âm thanh

Thơ như giòng suối trong xanh

Đèo cao ,dốc vắng loanh hoanh chảy hoài

Thơ như đời lũ hươu ,nai

Giữa bầy hồ dữ nào ai sớt buồn

Thơ nhìn nắng buổi hoàng hôn

Chờ nghe tiếng ếch bên cồn khô mưa

Thơ chi viết mãi chẳng vừa

Nửa trang giấy trống mãi chưa lấp đầy

Thơ buồn viết để gíó bay

Loay hoay lạc lỏng ,lời say ý cuồng

Thơ như ngựa chiến qua truông

Mơ dăm ngọn cỏ bên đường quanh co

Thơ đau những nỗi hẹn hò

Trăm năm bến cũ con đò trôi xa

Thơ buồn giọt nắng sân ga

Con tàu viễn xứ mãi xa lối về

Thơ đau ngàn nỗi tái tê

Lòng như dao cắt tứ bề châu thân

Thơ gom những bước phong trần

Rót về biển rộng một phần thương đau

Chiều lên thơ rụng nỗi sầu

Tha hương ai khóc cho màu muối tiêu

Từ khi tan buổi chợ chiều

Hoa đời ngàn cánh rụng theo lá vàng .

 

                Tháng 7 năm 2006

            Sơn Phong Phi Điểu