Ta với em đôi người lãng tử

                  Đi lang thang trong nắng hạ trêu người

                  Ngạo trời xanh ,tìm bóng mát rong chơi

                  Cuộc tình lỡ như đôi bờ cát lở

                                

                                 Em là hoa ,ta là bướm trong mơ

                                 Gió lay hoa rụng , bướm xơ xác màu

                                 Ngại gì em bước qua cầu

                                 Dẫu gì mình cũng nợ nhau chút tình

                    

               Lạc nhau từ thuở bình minh

               Bây giờ xế bóng thấy mình bên nhau

               Dù cho trời đất phai màu

               Đốt hưong tình cũ tiễn sầu đêm nay.

 

                                                05/2004 

Sơn Phong Phi Điểu