Photo
Nguồn: Net

 

Dù chàng gãy súng vứt nhung y,

Thiếp vẫn bên chàng phút biệt ly.

Gạt lệ đau lòng thân thiếu phụ,

Nuốt hờn tủi nhục đấng nam nhi.

Chàng nơi địa ngục thân đày đọa,

Thiếp chốn khuê phòng lệ rướm mi.

Lịch sử sang trang đầy huyết lệ,

Dân tình héo hắt luống sầu bi!

 

Kính tặng các chị, những phụ nữ miền Nam sau cuộc chiến, từng trải qua những năm tháng dài đắng cay chua xót.

Portland, Oregon 03/26/2012