Photo
Nguồn: Net

 

Kẻ thù nào giết hại dân tôi

Không gươm ,không súng ,

không máu chảy đầu rơi

Cứ tưởng trăm năm tình hữu hão

Ai ngờ cái mặt nạ chúng đã rơi 

Con trâu chúng chỉ mua cái móng 

Nên gỗ trên rừng để ngó chơi 

Sức kéo trâu bò nay cạn kiệt 

Thử hỏi sức người được mấy hơi

Trong rừng Bauxit hay trại lính ?

Bãi biển  ngập tràn cá chết thôi

Cá chết người dân không bán được 

Còn thịt Lợn , Gà... chúng mua hơi !

Gía cao, giá thấp không cần biết 

Cứ hốt sang Tàu để chúng xơi .

Người dân thấp cổ kêu không thấu

Nhà nước đâu rồi nhà nước ơi .

Mười sáu Chữ Vàng treo trước cổng 

Sau lưng mã tấu chém ngang người

Cá , tôm .điã, rắn , rùa vơ sạch 

Dân Việt há mồm kêu cứu thôi

Bây giờ Biển Chết mai Thành Phố

Nước Việt có còn nước của tôi !!!

 

Bây giờ là 10 giờ 50 tói tháng 4 năm 2016

Viết tặng bạn Fresh Le của tôi . Phi Điểu .