Thế là hết lửa ân tình vừa nhóm,

Nỡ lòng nào người dập tắt người ơi!

Để cho ai giông bão ngập trời,

Cuồng phong nước lũ cuốn trôi nghĩa tình.

Phu thê chưa trọn ba sinh,

Tào khang chẳng lẽ dứt tình được sao?!

 

5-2008

Kim Yến