Hoa Iris Tím
Photo
Thị Nội

 

                Song Phương.

 

Em từ ngàn dặm xa xôi.

Đến như cơn lốc bên trời mà thôi

Tương phùng chưa kịp ấm môi

Biệt ly phải chuốc để tôi xa người

Người về hoa lá reo cười

Mà nay lá đã rụng rơi đầy vườn

Biết không mầu lá còn vương

Bóng người vừa khuất cuối đường xa xăm

Mưa chiều rừng núi lạnh căm

Ngàn thông lặng lẽ âm thầm mà reo

Sương giăng phủ kín lưng đèo

Phố buồn như cũng vời theo một người.