Photo
Nguồn: Net

 

MAI MT ĐÂY

 

Mai mt đây v đâu ai biết

Ch thy bun da diết bui tàn thu

Bóng chim bay mt hút gia sương mù

Nghe trong gió li ai ru bun quá

Đường trăm năm thăng trm thân tàn t

Ngh mà thương khi nng h mưa dm

Được gì đâu ! còn, mt cõi trăm năm

Người mi đó đã nm sâu huyt lnh

Kiếp phù sinh cõi đời nhiu bt hnh

Gng gi mình thanh tnh bui hoàng hôn

Mt tiếng chuông rơi rng gia linh hn

Làm thao thc ni bun đêm ch sáng

Ri mai đây khi bình minh ló dng

Thy mng vui bu bn cũng còn đây

 

29/6/2017