Người ở trong ta tự kiếp nào

Vấn vương từng phút nhớ từng giây

Với người ta đến từ muôn ngả

Với ta người đến tự ngàn xưa

 

Rồi đây ngày tháng sẽ trôi qua

Và thế kỷ sau có nhạt mầu

Cuộc tình hai đứa Như là Mộng

Sẽ mãi ngàn đời ngủ dưới hoa

 

            Thụy Phong

 

                                                                                        Tàn Xuân

                                                                                         Họa sĩ: Thụy Phong