MƯA BUỒN

Photo
Nguồn: net
 MƯA BUỒN

 

Mưa rơi rỉ rả mưa triền miên,

Tí tách mưa rơi gợi nỗi niềm,

Giọt vắn giọt dài rơi thánh thót,

Mưa làm rung động mối tình riêng.

 

Mưa mãi mưa hoài lạnh tái tê,

Tàn thu lá rụng gió đông về,

Nỗi lòng cô phụ bên song cửa,

Nhìn giọt mưa sa luống não nề!

 

Nghe tiếng mưa đêm ảo não buồn,

Nhớ ai trằn trọc suốt canh thâu,

Tiếng mưa rỉ rích đêm thanh vắng,

Làm chạnh lòng ai, nỗi thảm sầu.

 

Mưa gió tan thương, cảnh đọa đày,

Nàng bên gối chiếc, chàng chân mây…

Bóng ai thấp thoáng trong mưa lệ,

Nước mắt nước mưa, ngày …lại ngày.

 

Gió núi mưa rừng, đời chiến binh,

Lá rừng thay chiếu, súng : nhân tình.

Mưa sa gió táp, không chùn bước,

Chỉ ngại mưa nhiều ướt áo em.

 

Từ Đức Tài

Mùa đông 2016