Tia Sáng
Photo
Thị Nội

Nắng cháy da

mồ hôi nhễ nhại

áo rách bạc màu

lao-động đường xa

con trâu già

tên tù nô-lệ

đôi vai chiếc cày chế độ vong nô.

Sao có thể có ngày hôm nay

cả cuộc đời hai mươi năm cầm súng

ta ngờ đâu Tổ-Quốc điêu linh

và lũ ta xiềng xích quanh mình !

 

Đêm trại tù chim kêu vượn hú

đêm  trại tù dựa gối nương vai

đêm trại tù những cánh tay gầy đét

sờ soạng tìm nhau níu chặt tình người

 

Đêm trại tù nhớ anh em chiến hữu

đưa mắt tìm xa một chút gió tươi

ôi người đi, sao biền biệt mấy thu

tù nô-lệ, xương da loài cỏ chết.

 

Đêm không khóc sao chảy dài nước mắt

ngẫm từng trang chiến trận cuộc đời mình

bóp nát trán vẫn thấy đời đau nhức

máu hận sôi tràn kiếp sống tù binh.

 

Hỡi những người lãnh đạo

hỡi các tướng vùng

hỡi các cấp sĩ-quan

có thấy không Tổ-Quốc Việt-Nam

loài thú dữ đã cày đã xới…

 

Ta lũ tù

         kêu trời không thấu

         xin được gọi người

                   trở lại cứu non sông

ta biết đời ta chẳng sống bao lâu

nhưng thương quá những mầm non thơ dại…

 

 (viết cho các bạn tù núi Tà-Dôn-Phan-thiết)

Vũ Văn Phương