Photo
Nguồn: Net

 

Nếu phải viết, viết hoài thêm nữa

Ý và lời vẫn mòn mỏi loanh quanh

Bảy mươi năm chất chứa mộng không thành

Từng tảng đá đeo nặng quằn ơn nghĩa

 

Tứ trọng ân cả xác hồn chất chứa

Ngày sâu dày mắt lệ ứa tuôn sa

Gió vẫn đùa mây, biển cả phong ba

Sao vượt thoát đưa thuyền qua bến lặng ?

 

Cả một đời cứ theo nhau lẩn quẩn

Chuyện ngoài tay gồng gánh đeo mang

Ngày nhìn người đêm nhìn ta thầm lặng

Lòng hỏi lòng đêm vắng còn ai...!

 

Rồi một ngày, tay buông xuôi biến dạng

Trở về không như hạt bụi bên đàng

Gió có thổi đi ngang dòng sông cũ

Nhắc giùm ta quên giấc mộng kinh hoàng