NHẠT NẮNG ĐÊM HÈ

    *****

Em đi

Cho nắng chiều thay đổi

Gió lạnh

Ru buồn khúc lãng du

Mi ướt,

Người xưa

Còn lưu luyến?

Hay đã xa rồi...

Một cuối thu

 

Ngày qua để lại,

Dấu sương mù

Thấp thoáng bên bờ,

Mộng viễn du

Nhạt nắng, ráng chiều

Chào đêm đến

Xuôi dòng thương nhớ...

Kiếp phù du...

 

Thanh Hoàng 13/12/2015