Photo
Nguồn: Net

 

Từ ấy xa nhau vạn nẻo đường

Đâu rồi người hỡi dạ sầu vương

Thuyền ai lơi lả trên sông vắng

Ngọn gió nào đưa lạc bớt hương

 

Ngày hạ thêm buồn ve réo gọi

Đêm thu ray rứt nhạn kêu sương

Sao quên kỷ niệm lần vui đẹp

Mà để lòng tôi mãi nhớ thương.

 

Đà Thanh Nguyễn Tuyên

 

(24/10/2014)