Chụp chung với người bạn đồng hương Nguyễn văn Tài (trước 75 là giáo sư Đại Học Cần Thơ) Hình chụp tại Hawaii năm 2010
Photo
Từ 9ức Tài

Nhớ thưở xa xưa, mấy bạn hiền,

Từ thời niên thiếu, tuổi hoa niên.

Bao nhiêu mộng đẹp tan thành khói,

Máu lửa tù đày đời đảo điên.

 

Thăm thẳm bên lòng bao vấn vương…

Bạn bè đứa mất đứa đau thương,

Đứa lê từng bước vòng oan nghiệt,

Thu ngắn cuộc đời trên cố hương!

 

Ta ở bên này hai thập niên,

Thông xanh nắng ấm mưa triền miên.

Bạn bè tưởng nhớ từng khuôn mặt,

Đứa thú điền viên, đứa cảnh tiên.

 

Portland, Oregon tháng 5 năm 2012