Photo
Nguồn: Net

Tiễn Anh

 

Phố vắng đêm buồn phút biệt ly,

Vầng trăng soi bóng bước anh đi.

Anh đi trả nợ hồn sông núi,

Đôi mắt nhung buồn lệ rướm mi.

 

                            Phan Thiết

                            2 tháng 3 năm 1966

 

Hồ Lạc Thiện

 

Lạc Thiện còn đâu những buổi chiều,

Nắng vàng nhẹ rắc nước hồ reo.

Bóng chim tăm cá nào đâu thấy,

Sóng nước lăn tăn gió giỡn bèo.

 

Nhân chuyến hành quân ngang qua

H Lc Thiên (Ban Mê Thut) năm 1967

 

Xuân

 

 Xuân sắc muôn màu dệt ước mơ,

 Xuân phong man mác tự bao giờ.

 Xuân lan mơn mởn hoa tươi thắm,

 Xuân mộng mơ màng gieo ý thơ.

 

           Xuân 2011