Trời Nam ảm đạm cảnh thê lương,

Khói lửa triền miên ngập chiến trường.

Thắng bại chưa phân, cờ dở cuộc,

Ngậm ngùi buông súng khóc quê hương.

 

Bao năm thù hận đếm từng ngày,

Chẳng biết vì ai nông nỗi này.

Sanh Bắc tử Nam đầy sắt máu,

Sanh Nam tù Bắc kiếp lưu đày.

 

Từ chàng gãy súng xếp nhung y,

Thân thiếp một mình giữa loạn ly.

Son phấn phôi phai đời tiết hạnh,

Lòng son soi bóng bước người đi.

 

Thân chàng tù tội khổ từng ngày,

Phận thiếp nhọc nhằn bao đắng cay.

Thuở ấy quê hương đầy nước mắt,

Đổi đời thê thảm nhất xưa nay.

 

Từ Đức Tài

Đầu Thu Oregon 2011