Gạt ngấn lệ vương nhỏ theo chồng

Tình này nghĩa đó thế là xong

Bao nhiêu nước mắt nhỏ đã khóc

Xin gởi cho anh chén rượu nồng

 

                 Thụy Phong

 

 

                                                                          Hoang

                                                                          Họa sĩ: Thụy Phong