Chàng buồn có chốn thở than

Thiếp buồn như ngọn nhang tàn giữa khuya

 

Ly vơi rồi lại ly đầy,

Đầy vơi thoáng chốc đã choáng say.

Say để nhìn ai qua đáy cốc,

Say để mơ tìm tay trong tay.

 

Men nồng mãi chưa nhấp,

Người vội ngất ngây say.

Để hồn ai lạc lối,

Ngơ ngẩn chín từng mây.

 

Người lạc chín từng mây,

Ta địa ngục đọa đày.

Một mình gian phòng vắng,

Lệ nào rơi đêm nay.

1993

Kim Yến