Từ Đức Tài

 

(Lên đường tòng quân)

 

Phố vắng đêm buồn phút biệt ly,

Khăn hồng đưa tiễn lệ hoen mi.

Anh đi, nghĩa vụ trai thời loạn,

Em đợi anh về giải chiến y.

Mỗi bước anh đi, em nguyện cầu,

Cầu cho đất nước hết binh đao,

Sớm tàn khói lửa phai chinh chiến,

Tổ quốc thanh bình bớt khổ đau.

 

nhập ngũ ngày 2 tháng 3 năm 1966

SVSQ Khóa 22 Trừ Bị Thủ Đức