Photo
Nguồn: Net

(Đi tù “cải tạo”)

 

Em biết anh đi khó trở về,

Nghìn trùng xa cách vạn sơn khê.

Tiễn anh héo hắt dòng dư lệ,

Mỗi bước anh đi mỗi não nề.

 

Mỗi phút chia ly mỗi đoạn trường,

Người về nơi ấy lắm đau thương.

Người đi biền biệt vô âm tín,

Chẳng biết bao giờ hồi cố hương.

 

Ai kẻ gây nên cuộc bể dâu,

Giang sơn điên đảo vạn ngày sầu.

Người từ ngàn dặm thân tù tội,

Kẻ chốn khuê phòng dạ khổ đau.

 

Phan Thiết 19/06/1975

Portland 17/06/2012