Tôi có buồn đâu có sầu đâu

Sao tim tôi bảo biết tôi sầu

Giận tim tôi say cùng men rượu

Nhả khói thuốc say thoát mộng sầu

 

Thế nhưng tim bảo vẫn còn sầu

Rượu vào men sầu bốc càng cao

Thuốc vô khói tình bay muôn ngả

Tựa như môi nàng trao bấy lâu

 

…………………………………..

 

Ngoài kia tuyết vẫn rơi đầy

Tôi còn rót những rượu đầy vào tim

Ngất ngư tim vẫn không say

Sầu dâng một kiếp, say tình ngàn năm

 

                                        Thụy Phong

 

                                                                                              Thu Nhớ

                                                                                              Họa sĩ: Thụy Phong