Thế đấy em ơi say buồn lắm

Anh lỡ say rồi em ở đâu

Nhà em ngỏ vắng đêm thâu

Đường về dốc đổ nghiêng sầu lòng anh

 

Thụy Phong

                                                                            Cõi Sầu

                                                                           Họa sĩ - Thụy Phong