LỜI TRẦN TÌNH MÙA XUÂN

        

Kính chào qúy Văn Hữu .

Xin gởi đến qúy thân hữu bài hát mới nhất vừa hoàn thành.  Bài hát có nội dung

xót thương quê hương, nhớ mẹ gìa chiều chiều tựa cửa mơ bóng dáng con thân yêu 

sẽ sớm trở về với gia đình . Đến lúc trở về lại chẳng được sum họp bao lâu . Mẹ gìa đã

lặng lẽ đi vào cõi miên viễn.  Người trở về chỉ biết đốt nén hương dâng lên mẹ hiền 

vì giờ đây con trai mẹ đã ra đi xa quê hương vạn dặm đường, đau buồn nhớ quê hương

và biết khi nào gặp đươc mẹ thân yêu.  Ứớc mơ trong giấc ngủ mẹ sẽ về thăm con.

 

Lê Phi Điểu .