Duyên kỳ ngộ giữa người thành phố Cao Nguyên Tình Xanh Tây Bắc Seattle và người xứ Hoa Hồng Oregon Portland.  

Mối duyên văn nghệ nên sẽ tồn tại lâu dài dù chỉ là những phút giây gặp gỡ ngắn ngủi trong cuộc đời.  

Cùng vui vì có thêm gia vị đậm đà thăng hoa cho cuộc sống.  

Bài hát mang tính chất lãng mạn của những kẻ yêu cuộc sống vui, buồn thiết tha

 

Lê Phi Điểu