Hoàn cảnh xã hôi đã đưa đẩy con người vào những cảnh túng quẫn. Để tìm kiếm sự sống họ phải chấp nhận những đau thương mất mát, cho dù biết trước một tương lai mù mịt đang đón chờ.  Người con gái chấp nhận lấy ngưới xa xứ không cùng ngôn ngữ phong tục tập quán với quê hương mình . Lấy Chồng Xa cũng chỉ là một việc làm miễn cưỡng vì hoàn cảnh chẳng đặng đừng.  Ở lại quê nhà để chịu cảnh cơ hàn đói rách mãi hay sao ! Cuối cùng là chọn sự may rủi cho canh bạc đời mình với người chồng chưa hề quen biết và yêu thưong để tha huơng cầu thực nơi xứ người ...

được gởi qua nhạc phẩm "Như Lục Bình Trôi" sáng tác của nhạc sĩ Sơn Phong Phi Điểu.  

Xin hân hạnh giới thiệu đến quý vị,