Kính thưa qúi vị,
 
Nhân dịp cuối tuần và ngày kỷ niệm QUÂN LỰC VNCH 19/6/2016, 
LÊ PHI ĐIỂU kính mời qúi thầy cô, anh chị em CHS/TQC và các chiến hữu VNCH thưởng thức bài hát mới
TRƯỜNG & HOÀNG SA VÀ CÁ BIỂN TA 
để ghi nhớ mối thù truyền kiếp với quân Tàu xâm luợc. 
 
Trân trọng .
 
Lê Phi Điểu