Sanh tại Sài gòn, 1940.

Từng dạy ở trường Nguyễn Ðình Chiểu, Mỹ Tho, Pétrus Ký, Ðại Học Văn Khoa (Sài Gòn) và các trường Ðại Học Vạn Hạnh, Cao Ðài, Hoà Hảo,Cần Thơ.

Sang Mỹ từ năm 1979, vẫn sống bằng nghề dạy học. Viết cho Văn, Văn Học và các tạp chí Việt ngữ của người Việt.

Trước 1975 chuyên viết về biên khảo văn học.

Đã in: Văn Học Nam Hà (1971, 1973) Văn Chương Tranh Ðấu Miền Nam (1969) Văn Chương Nam Bộ và Cuộc Kháng Pháp (1972)

 

Qua Mỹ viết truyện ngắn vì những thôi thúc phải nói lên sự suy nghĩ của mình về quê hương và thân phận người Việt, ngay trên quê hương, hay lạc loài tha hương. Ðã in ở Mỹ: Câu Hò Vân Tiên (1985) Ngày Tháng Bồng Bềnh (1987)