VÀI HÀNG TIỂU SỬ

 

Tên : Nguyễn Hồng Thủy.

 

Sinh quán: Bến Thủy, Vinh.

Hiện đang cư ngụ tại: Gaithersburg.

Maryland, USA

 

Chữ tình chữ Hiếu oằn vai chị

Làm mẹ vuông tròn nửa thế kỷ

Văn thơ hoài vọng...Mộng thanh bình.

Hồng Thủy!