Tên thật là Nguyễn Văn Phú,

sinh ngày 13 tháng 10 năm 1940

tại làng Tân Trạch, Quận Cần Đước, tỉnh Long An

(giữa tỉnh lộ 18 từ Rạch Kiến đến Rạch Đào).

Ông phục vụ trong Quân Lực Việt Nam Cộng Hòa, khóa 16 Trường

Sĩ Quan Trừ Bị Thủ Đức.

Đến Hoa Kỳ vào tháng 3 năm 1992.

Ông hiện cư ngụ tại Portland, Oregon, và đang làm việc tại Portland Public Schools.