Hồ Ý - Nguyên Bỉnh

Huế rặc - Đầu đời tắm nước Sông Hương

Bên bờ Vĩ Dạ, giữa tháng chưa-cười-đã tối.

-Năm Nhâm Ngọ - Uống nước sông 

"Nắng-đục-mưa-trong" từ bé đến lớn

 

Ăn cơm khắp "Bốn Vùng Chiến Thuật"

Được Học và Hành Trường Lớp cùng Trường Đời

-Mở mắt hít thở khí trời Chicago từ ngày 8.7.1994

 

với tấm "Hộ Chiếu HO25"

-Hạnh phúc dấn thân với "Cọ - Đàn - Viết"

-Vể hưu được an tâm sống cùng "Dược Tự",

"Chia Sẻ" và "Thiện nguyện".

 

Cổ Nguyệt Uyển - Ngũ Đại Hồ Chicago