Kính mời qúy vị và quý  anh chị em văn nghệ nhóm Thi Văn Ngàn Thông

nghe & giới thiệu đến các thi văn hữu yêu thơ 1 bài thơ

"KHI EM VỀ" của Nguyễn Đình Toàn ,

do Hồng Vân (VN) & DiễmChâu - Cát Đơn Sa (USA) diễn ngâm.
 

DIỄM CHẤU CÁT ĐƠN SA