Đôi Giòng Tiểu Sử Tác Giả Đà Thanh

 

Tên thật       NGUYỄN ĐĂNG TUYÊN,

                   Sinh ngày: 2-9-1938

                   Tại Đại-Lộc,Quảng-Nam, Việt-Nam,

                   hiện  cư trú tại Hoa Kỳ theo Diện HO :

                   4815/se/73rd/AVE Port land  OR/ 97206

                   Email:DaThanh 1938@Gmail.com
                  

                   Sau năm 1975 khi nhẹ nhàng công nợ,

                    về quê làm anh thợ cày:

                             Nghĩ như ta có lộc có quyền

                             Thôi phải nắm mối giềng cho kỹ

                             Trâu chạy bậy dây dòng ta rị 

                             Đã đánh đòn còn nổi tiếng to .........

 

                             Đã làm thơ và đã in 4 tập.

                             QUÊ HƯƠNG :1 đến 4
 

Tất cả tác phẩm của tác giả: