CHIA BUỐN

   CHIA BUỒN

NHÓM THI VĂN NGÀN THÔNG VÔ CÙNG THƯƠNG TIẾC NHẬN ĐƯỢC TIN BUỒN THÀNH VIÊN CỦA NHÓM CHÚNG TÔI

THI VĂN SĨ LA VĨNH THÁI

BÚT HIỆU: KHẢI MINH

PHÁP DANH: TÂM BÌNH

SINH NGÀY 15 THÁNG 8 NĂM 1933

TẠI TRÀ MY, QUẢNG NAM

VỪA THẤT LỘC TẠI PORTLAND, OREGON

LÚC 9:40 TỐI NGÀY THỨ BẨY 12 THÁNG 11 NĂM 2016

(Nhằm ngày: 13 tháng 10 năm BínhThân)

Hưởng thượng thọ: 83 tuổi

TANG LỄ SẼ CỬ HÀNH VÀO NGÀY: THỨ NĂM 17 VÀ NGÀY THỨ SÁU 18 THÁNG 11 NĂM 2016

THÀNH THẬT CHIA BUỒN CÙNG CHỊ LA VĨNH THÁI, GIA ĐÌNH CÁC CHÁU VÀ TANG QUYẾN

XIN CẦU NGUYỆN HƯƠNG LINH ANH LA VĨNH THÁI SỚM SIÊU SINH TỊNH ĐỘ

TOÀN THỂ ANH CHỊ EM NHÓM THi VĂN NGÀN THÔNG

                                THÀNH KÍNH PHÂN ƯU

Trần Cẩm Tuyến, Mary Nguyễn, Song Phương, Đỗ Minh Giang , Kim Yến Nguyễn, Diễm Châu, Hồng Thủy, Trúc Ngọc, Từ Đức Tài, Nguyễn Phú, Hoài Hương, Lê Phi Điểu, Phan Trường Ân, Nguyễn Sâm, Hồ Ý,Thụy Phong, Hàn Thiên Lương Phạm Văn Tốt, Đà Thanh Nguyễn Tuyên, Phan Thanh Hoàng, Nguyễn Thi Ân, Bùi Trọng Căn.