Kính chào qúi anh chị và quí thân hư

Từ trước đến nay Phi Điểu làm thơ viết nhạc thường hay viết

nhiêu bài ca buồn làm không khí sinh hoạt bị ảnh hưởng kém vui.

Hôm nay nhân ngày Giáng Sinh về, để tham gia vào ngày vui của anh chị em có Đạo cũng như ở Tôn Giáo khác mừng vui ngày Chúa

Cứu Thế ra đời, Phi Điểu sáng tác một bài hát vui xin gởi đến qúi anh chị và qúi thân hữu, bạn bè và các cháu.   Xin mời tất cả qúi vị cùng nghe cho vui