Đêm Paris,

Trên nền ngục tối Bastilles

Người tóc trắng ngoái trông về cố quốc

Trời quê hương

Thăm thẳm bóng đêm đen!

 

Đêm Paris,

Trên nền ngục tối Bastilles

Ly café đắng quặn lòng đau vong quốc

Mơ quê hương

Thắp sáng mặt trời đêm!

 

Đêm Paris,

Cay mắt nhớ anh em

Những Điếu Cày, Lê Công Định, Trương văn Sương

Những Thục Vy, Hà Vũ, Thanh Nghiên

. . .

Người đã gặp và chưa lần được biết

Kẻ khốn khó tù giam

Người lưu vong biền biệt

Thổ máu khảo tra, xương vùi mộ huyệt

Ươm mầm hạt giống tự do

 

Đêm Paris

Thấy quê hương rầm rập tiếng reo hò

Phá ngục Mác Lê

Bẻ xiềng xích đỏ

 

Đất trời ta

Ngày sáng giữa đêm đen!

 

Paris tháng 3 với anh Vũ Thư Hiên

Phan Anh Dũng