ừ thì . . .

trả gió cho mây

trả hoa cho bướm

trả ngày cho đêm

 

trả em

về chốn bình yên

trả ta lại kiếp

phong sương dãi dầu

. . .

mai sau

áo cưới qua cầu

gặp ta em nhớ

trả nhau . . . nụ cười!

 

Phan Anh Dũng