Ta về phố lạ, nhà xa

Dưng không làm khách quê nhà. Buồn chưa?

Ta về lạc dấu chân xưa

Người quen năm cũ bây giờ về đâu?

Ta về tóc bạc mái đầu

Biển dâu thôi đã nát nhầu ước mơ

Ta về, kẻ: cỏ xanh mồ

Kẻ loay hoay sống mịt mờ tháng năm

Ta về, đếm bước âm thầm

Tìm ta mất hút giữa trăm năm buồn

. . .

Ta về ôm dấu tang thương

 

Phan Anh Dũng