vậy mà đã tháng mười hai

gió se sắt lạnh mưa ngày cuối năm

tiếng mưa rớt giọt mù tăm

đốt thêm lửa ấm chỗ nằm trú đông

chợt thèm gió gợi hương đồng

cuốn tà áo mỏng giữa dòng người qua

bâng khuâng khép mở đôi tà

áo hay em nở nụ hoa đầu mùa?

 

tháng mười hai mà lạ chưa

đâu rồi gió hốt bụi lùa tóc ai

đâu rồi lạnh tháng mười hai

cho ta tan giữa vòng tay ấm nồng

 

đâu màu trăng khuất ven song

đâu hoa cau tỏa thơm lừng vườn sau?

đâu lời ru mẹ rầu rầu,

tháng mười hai biết tìm đâu bây giờ?

 

Phan Anh Dũng