chạm tay

ngưỡng cửa mùa Xuân

ngày: đông lạnh giá,

đêm: bâng khuâng buồn

nhớ ra: ta mất quê hương

mùa Xuân lạc giữa phố phường xứ xa!

 

mùa Xuân

mở cánh cửa ra

đào: còn khép nụ

mai: chưa nhú chồi

còn ta: gần cuối cuộc chơi

vẫn còn lận đận chuyện đời áo cơm!

 

Phan Anh Dũng