Bến Đợi

  Bến Đợi

 

 Buồn theo lá rụng từng cơn

Rơi rơi từng chiếc tình gần người xa

Ta bên nỗi nhớ bên ta

Thuyền ai cũng đã ghé qua bến nầy

Rồi như chiếc lá vàng bay

Theo giòng nước chảy giờ nầy nơi đâu

Rồi ra ta lỡ nhịp cầu

Ta mang tiếc nuối nỗi đau vào đời

Còn người mải miết rong chơi

Bến trong bến đục biết nơi nào về

Một mai tỉnh thức cơn mơ

Ta như bến đợi vẫn chờ thuyền xưa

 

                 Hoài-Hương

 

Thuyền chèo

Ảnh: Thị Nội