Quán ven sông
Photo
Thị Nội

 

Cắn miếng ớt môi tê

Cạn một hơi rượu đế

Hít thở gió bên sông

Lâng lâng toàn thân thể

 

Ớt cay muốn xé lưỡi

Rượu nóng chạy khắp người

Môi hoa vương sắc thắm

Mắt chết lặng nụ cười

 

Dưới bóng cây em ngồi

Khúc nhạc tình lả lơi

Rượu ngấm vào tim óc

Nghiêng ngửa giấc mơ đời.

 

               Vũ-Văn-Phương