Khẳng khiu đào yếu bên thềm,

Cố đưa tay với tầng trời sao xa,

Mùa nầy đất vẩn lạnh tê,

Xuân còn ngái ngủ gió đông dập dìu,

Mưa rơi vài giọt mong manh,

Nghe trong tiếng gió hơi buồn mênh mông.

 

Hoa đào ta đợi chửa về,

Hửng hờ bệnh khổ chập chờn tới lui,

Xôn xao phố thị chiều vui,

Cái đau ta khóc, cái thân đèo bồng.

 

Còn ai lui tới thăm ta với,

Quán rượu chiều đông tắt lửa rồi,

Chợt nghe  Sếu hỏi dòng sông vắng,

Có biết chi là lý Sắc Không.

 

Feb. 18, 2009. Providence Hospital, Glisan street.

La Vĩnh Thái