Photo
Nguồn: net

 

Thằng thứ nhất đập một cây lên đầu

Thằng thứ hai giựt ngay khẩu súng

Cả đám thằng trói ngang trói dọc     

Tức giận căm gan máu hận bừng bừng

 

Chẳng lẻ chúng có quyền có biến

Lọt vào đây không một tiếng súng ngăn 

Cấp chỉ huy vừa ủng hộ tinh thần :

“Giữ chặt súng” qua đường giây liên lạc

 

Tôi chợt nhớ, bỗng dưng khó nói

Cười thản nhiên để chúng chưởi mình

“Thằng ngụy quân hèn mạt”

Máu từ đầu từng giọt chảy thêm nhanh

Mười năm ngang dọc đời chinh chiến

Huynh đệ tình người thật muốn điên

Chưa đánh đã thua. Cười lãng xẹt

Lời nào nói nữa cũng vô duyên…!!!

 

                            Vũ Văn Phương