Về đi thôi, cô nhỏ

Đã hết rồi mùa yêu

Người đi không về nữa

Nghĩa trang chiều tịch liêu

 

Về đi thôi, cô nhỏ

Chim vịt đã kêu chiều

Bếp nhà ai khói tỏa

Vạt nắng rớt, buồn thiu

 

Về đi thôi, cô nhỏ!

Lau khô mắt lệ nhòa

Quên cuộc tình nghiệt ngã

Chợt đến rồi chợt xa

 

Về đi thôi, cô nhỏ

Cơn mưa đổ bên đường

Giọt mưa hay giọt khổ?

Rơi trúng nỗi cô đơn!

 

Về đi thôi, cô nhỏ

Người đã cách dặm nghìn

Đời chia rồi đôi ngã

Trăm năm, lỡ cuộc tình!

 

Về đi thôi cô nhỏ!

Phan Anh Dũng