BIỂN CHIỀU

      ***

Nắng về

chiếu buổi hoang sơ

Trời ươm lối mộng

bơ vơ biển chiều

Bên bờ hoang dại

đìu hiu

Sóng xô cánh gió

vỗ đều bãi hoang

Đàn ai

gãy khúc tình tang

Cuốn theo mây trắng

thênh thang điệu buồn

Lần theo nắng nhạt

chiều buông

Một làn thương nhớ

theo luồng sóng xô

Ngàn năm

sóng vỗ vào bờ

Ngàn năm bãi vắng

bơ vơ

đợi chờ...

       Thanh Hoàng 14/3/2016