Lang thang mang nỗi nhớ

                  Làm sao quên

                  Thời gian toa thuốc nhiệm

                  Xóa êm gánh nặng tình ?

 

                  Tháng ngày qua

                  Em vào hồn không biết

                  Tình ngủ được bao lâu

                  Mà bây giờ thức giấc ?

                  Cháy nát cả tim sầu .

 

                  Sao giữ nổi người yêu

                  Giữa rừng gươm gíáo ?                     

                  Chính nàng cũng chạy trốn

                  Như lũ ngựa hồng .

 

                       Nguyễn Phú