Cảm ơn em

đã cho tôi

Những quay quắt nhớ,

những bồi hồi mong

 

Những yêu đương,

những mặn nồng

Những hơi xuân ấm,

giữa đông buốt người!

 

Bên em,

tôi biết cuộc đời . . .

Có tình tri kỷ,

có lời sắt son

 

Có cà phê ngọt môi hôn,

Có vui đón đợi

có buồn chia xa

 

Em, mặt trời

ấm tim ta

Giữ hoài em nhé

dẫu là trăm năm!

 

Phan Anh Dũng