Hiếu Hạnh! Duyên nào em đến đây,

Giọng ngâm trầm bỗng điệu mê say.

Như thể rượu nồng em ướp mật,

Hồn thơ ý nhạc đượm men say.

 

Kim Yến! Cảm ơn em gái nhiều,

Chút tình tri ngộ thắm tin yêu.

Duyên thơ hò hẹn từ muôn kiếp,

Nhờ mãi về nhau một buổi chiều.

02-12-2012

Kim Yến