Photo
Nguồn: Net

 

Nâng ly rượu chúc mừng Mẹ Thọ,

Đón giao thừa lất mưa bay

Tiếng chuông tiếng pháo ngân vang

Mẹ lần tay đếm hoa mai mấy cành.

 

Mắt em sáng áo màu xuân mới

Rượu giao thừa ấm áp môi hôn

Xuân qua, xuân lại trở về

Giao thừa  vẫn chắc vòng tay ân tình.

 

Nay ly cách; xa quê  ngàn dặm

Đón giao thừa cũng nến cũng hoa

Mà sao lòng nặng ngậm ngùi

Xứ nầy lạc lõng xuân thêm chạnh lòng.

 

Giữ mộ cha mẹ đành ở lại

Nếp gia tiên cốt cách giòng nhà

Nén hương đốt vái hàng đêm

Mẹ cầu con cháu mai nầy thành danh.

 

Mẹ đã mất chưa về đắp mộ

Lòng nặng buồn nhớ mái nhà xưa

Nhớ đêm mẹ cúng giao thừa

Hình cha bóng mẹ nhạt nhòa mắt con.

 

Còn đâu  nữa nếp quê cố xứ

Đón Giao thừa; - đêm ấy thiêng liêng

Hương xuân và  cả mùa xuân

Bốn phương tám hướng tưng bừng  nghênh xuân.

 

Chừ giao thừa búa liềm đầy phố

Người với người,  chẳng chút tương - lân

Phố buồn cờ đỏ giăng bay

 Nếp nhà ai giữ; - hóa người dại điên.

 

Mất nhà, mất mẹ mất cha

Mộng về cố xứ; hóa người lạ xa

 Bẽ bàng một cuộc cờ tàn

Thân này lưu lạc xuân còn giăng mưa.

 

Tay em gầy, má hồng đâu  nữa

Cốt cách xưa còn nét dịu dàng

Nhớ xưa anh lại chép thơ

Tình xưa sưởi ấm lòng nầy giá băng.

 

23 Tháng Chạp Nhâm Thìn. (2013)

La Vĩnh Thái (Nhóm Ngàn Thông)